Psychotherapie, personal coaching en training
   | Home | Therapievormen | Wie ben ik? | Contact | Links |        

Coaching

Wanneer u op advies van bijvoorbeeld uw bedrijfsarts of werkgever een coach mag zoeken, wordt tijdens een intakegesprek met u besproken waarin u gecoacht wilt worden. Het kan zijn dat u een coachingsvraag heeft op het gebied van uw persoonlijk functioneren. Misschien is tijdens een functioneringsgesprek aan de orde gekomen, dat u zich niet juist uitdrukt tijdens vergaderingen. U komt bijvoorbeeld niet duidelijk uit uw woorden of u reageert af en toe te heftig. Zo kan het zijn dat uw werkgever bepaalde competenties bij u mist en met u afgesproken heeft dat u deze in gesprek met een coach gaat ontwikkelen.

Op basis van uw behoefte en wensen in relatie tot het verzoek van de opdrachtgever, wordt een coachingstraject met haalbare doelen beschreven. Afhankelijk van aard en omvang van de coachingsvraag, zal het aantal gesprekken vastgesteld worden.

Afhankelijk van de vraag, zal er gebruik gemaakt worden van verschillende methodieken. Ik werk volgens de uitgangspunten van de Gestalttheorie. Een krachtig principe is de directe benadering van de gecoachte en het concreet oefenen, ervaren van nieuw gedrag in het hier en nu.


Copyright © 2014 Banny Bakker. Alle rechten voorbehouden.
| Algemene Voorwaarden | Disclaimer | Privacyverklaring | Sitemap |


Website Design: Guiver FreemanTherapievormen

Individuele therapie

Relatie- en Gezinstherapie

Supervisie

Reïntegratietherapie

Coaching


Gestalttherapie

Ethische code NVAGT