Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Disclaimer

Voorwaarden voor het gebruik van deze website

Deze website is een publicatie van Banny Bakker. U kunt de website en alle informatie die u hierdoor verkrijgt gebruiken onder de volgende voorwaarden.

1. Door gebruik te maken van deze website erkent en accepteert u dat het copyright en alle intellectuele eigendomsrechten van de opzet en de verschijningsvorm van de site zelf en van de inhoud ervan, inclusief alle daaraan gerelateerde informatie, materialen en documentatie toebehoren aan Banny Bakker.

2. De website en de inhoud ervan worden gepresenteerd zoals u ze aantreft en Banny Bakker biedt geen enkele (impliciete of expliciete) garantie ten aanzien van enig aspect van deze website, noch bijvoorbeeld ten aanzien van de accuratesse, tijdigheid, het functioneren, de geschiktheid of de volledigheid van de informatie of de gegevens, noch bijvoorbeeld ten aanzien van een ononderbroken of storingsvrije toegang tot de website. U bent zelf geheel verantwoordelijk voor het gebruik van deze website.

3. Banny Bakker is niet verantwoordelijk voor vergissingen of weglatingen, noch voor de resultaten die worden behaald met het gebruik van deze informatie. Meer specifiek bevat de informatie van deze website geen enkele vorm van advies, aanbeveling of afspraak en is hij ook niet bedoeld als basis voor gebruikers voor beslissingen, bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, ten aanzien van het al of niet doen van investeringen zonder aanvullend deskundig advies.

4. Banny Bakker heeft te allen tijde het recht om zonder enige aankondiging wijzigingen aan te brengen in de website of deze geheel of gedeeltelijk te verwijderen.

5. Hoewel redelijke maatregelen worden genomen om virussen, wormen, trojaanse paarden of andere destructieve materialen te voorkomen op de website, garandeerd Banny Bakker niet dat de informatie of materialen die van de website gedownload kunnen worden vrij zijn van dergelijke schadelijke elementen. Banny Bakker is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door dergelijke elementen.

6. U verklaart bij deze dat u Banny Bakker te allen tijde vrijwaart en zult blijven vrijwaren tegen alle mogelijke acties, stappen, eisen, vorderingen en aansprakelijkheden, dan wel volledige vergoeding zal (blijven) bieden voor alle kosten, schades en onkosten (inclusief juridische en andere honoraria en uitgaven) die direct of indirect door Banny Bakker worden geleden, opgelopen of betaald met betrekking tot de toegang of het gebruik van deze website en de inhoud daarvan door u, of met betrekking tot het niet nakomen door u van een of meer van de bepalingen uit deze overeenkomst.

7. Voor uw gemak biedt Banny Bakker u links naar sites die gebruikers wellicht interessant en informatief vinden. Banny Bakker kan echter niet de inhoud van alle sites, waartoe zij links biedt, beoordelen. Banny Bakker is dan ook niet verantwoordelijk voor de accuratesse, wettigheid, fatsoenlijkheid van die sites of voor het respecteren van de intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de informatie of de materialen die op deze sites worden aangeboden.
 
8. Een deel van deze website kan advertenties of gesponsorde onderdelen bevatten. Dat is dan duidelijk aangegeven. Adverteerders en sponsors zijn er zelf verantwoordelijk voor dat de materialen die zij aanleveren om te laten opnemen op de site voldoen aan internationale en nationale wetten.