Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Privacyverklaring

Beleid bescherming persoonsgegevens

Inleiding

Banny Bakker vindt het Internet een uitermate nuttig medium. Vertrouwen en privacy zijn echter van belang bij het gebruik ervan. Het verzamelen, gebruiken en overdragen van informatie via het Internet moet op een eerlijke, verantwoordelijke en transparante manier gebeuren. Dat geldt vooral voor informatie van persoonlijke aard: gegevens over een individu en die dat individu rechtstreeks of indirect kunnen identificeren, zoals hun naam, e-mailadres of telefoonnummer, of welke andere informatie dan ook die zij redelijkerwijs in haar bezit zou kunnen krijgen. Deze notitie geeft aan hoe Banny Bakker de persoonlijke gegevens die kunnen worden verkregen via deze website verzamelt, beheert, gebruikt of verwerkt.

Verzamelen van persoonlijke gegevens

In het algemeen kunt u de website van Banny Bakker bezoeken zonder dat u haar enige persoonlijke gegevens verstrekt over uzelf. Maar voor sommige onderdelen van de website, zoals voor het downloaden van bepaalde documenten, of voor een ander specifiek doel, heeft zij mogelijk persoonlijke gegevens van u nodig. Als u op zo’n moment persoonlijke gegevens verstrekt, doet u dat geheel vrijwillig. Als u de informatie niet geeft, zult u geen gebruik kunnen maken van de desbetreffende functionaliteit, bijvoorbeeld communicatie of downloaden. Hieronder beschrijft Banny Bakker de doelen waarvoor zij eventueel persoonlijke informatie verzamelt, met uitleg van hoe zij in die gevallen omgaat met uw persoonlijke gegevens.

  • Met u communiceren. Banny Bakker zal antwoord geven op opmerkingen en vragen die u haar toestuurt via de website. Dit kan betekenen dat zij u opbelt of via de e-mail met u communiceert.
  • Bijhouden van de website en doen van klantentevredenheidsonderzoek. Banny Bakker zal uw persoonlijke gegevens gebruiken om deze website te onderhouden en te verbeteren. Zij kan uw persoonlijke gegevens ook gebruiken om klantentevredenheidsonderzoek te doen.
  • De verzameling van statistische gegevens over het gebruik van deze website.

Cookies en clicktrails

Banny Bakker kan gegevens verzamelen door middel van cookies en clicktrails via deze website. Daarbij zorgt Banny Bakker ervoor dat alle gegevens die zij via cookies of clicktrails verzamelt worden geanonimiseerd en geaggregeerd en alleen gebruikt voor het ontwikkelen en volgen van gebruikspatronen en –omvang van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om u te helpen de gewenste informatie te vinden en om uw websitebezoek aan te passen aan uw individuele wensen. Zo kan er bijvoorbeeld een cookie gebruikt worden om uw inloggegevens te onthouden als u dat zelf aangeeft door te kiezen voor die optie. Als u geen cookies wenst te ontvangen van deze website, kunt u uw browser zo instellen dat hij cookies weigert of u waarschuwt als u een cookie ontvangt, zodat u hem op dat moment kunt weigeren. Voor de juiste instellingen op uw computer verwijst Banny Bakker u naar de helpfunctie van uw browser. Houdt u er wel rekening mee dat het weigeren van cookies kan betekenen dat u niet alle delen van de door u bezochte websites kunt bezoeken.

Wettelijke openbaarmaking

Banny Bakker kan uw persoonlijke gegevens bekend maken als dat nodig is om deze website-gebruiksvoorwaarden te handhaven of – in dringende omstandigheden – om de persoonlijke veiligheid, het publiek of deze website te beschermen. Het kan ook voorkomen dat zij door de wet gedwongen wordt om uw persoonlijke gegevens bekend te maken als gevolg van wettelijke of andere overheidsverplichtingen.

Gevoelige persoonlijke gegevens

Banny Bakker verzamelt geen gevoelige persoonlijke gegevens via haar website. Onder gevoelige persoonlijke gegevens verstaat zij informatie over ras of etnische afkomst, politieke, godsdienstige of maatschappelijke overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksuele geaardheid.

Toegang tot, correctie of aanpassing en wissen van persoonlijke gegevens

Als u vragen hebt, of zich zorgen maakt naar aanleiding van deze notitie, een overzicht wenst van de persoonlijke gegevens die Banny Bakker over u heeft, of als u van mening bent dat uw persoonlijke gegevens niet correct zijn, dan wel als u uw persoonlijke gegevens bij Banny Bakker wenst te wissen, dan wordt u verzocht contact op te nemen zodat Banny Bakker kan zorgen voor de nodige aanpassingen, correcties of vernietiging.

Veiligheid en integriteit van gegevens

Banny Bakker maakt gebruik van verscheidene technologische en procedurele veiligheidsmaatregelen om de persoonlijke gegevens die zij verzamelt, gebruikt of overdraagt te beschermen tegen verlies, misbruik, verandering of vernietiging. U moet er echter rekening mee houden dat in verband met de open en onbeveiligde aard van het Internet, Banny Bakker geen verantwoordelijkheid kan dragen voor de veiligheid van de verzending van persoonlijke gegevens via het Internet.

Websites van derden

De website van Banny Bakker biedt links naar de websites van derden. Banny Bakker kan geen uitspraak doen over of garanties bieden ten aanzien van dergelijke websites van derden. Houdt u er rekening mee dat de eigenaren en beheerders van websites van derden mogelijk persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken of doorgeven onder andere voorwaarden dan Banny Bakker. Als u doorklikt naar een andere website, stelt u zich dan op de hoogte van het persoonsbeschermingsbeleid van die derde. Houdt u er ook rekening mee dat die andere websites mogelijk cookies gebruiken.

Aanpassing van deze notitie

Deze notitie is voor het laatst gewijzigd op 8 maart 2018